banner4-1

Produkter

Kunsten at gøre god service endnu bedre og samtidig mere lønsom

Mobil serviceløsning
Unaset om din virksomhed installerer, monterer, vedligeholder eller reparerer maskiner, installationer, udstyr o.l. eller foretager inspektioner, aflæsninger eller anden dataopsamling, er der mange fordele ved at anvende en mobil serviceløsning.

                                               servicehjul

KeyMobility tilbyder markedets med funktionelle mobile serviceløsning: PreCom Service Edition. En standardløsning som udvikles såvel funktionelt som tekonologisk i takt med krav, der stilles fra markedet og de mange virksomheder, der i dag succesfuldt anvender løsningen.

PreCom Service Edition dækker planlægning og realisering af serviceopgaver med den funktionalitet og teknologi, som kræves af en effektiv og moderne serviceorganisation.

Hvorfor en mobil serviceløsning?
Effektivisering er nøgleordet, når en mobil serviceløsning skal implementeres. Ofte vil den operationelle del af virksomhedens serviceforretning være baseret på tunge papirgange, manglende overblik, udbredt anvendelse af papirbaseret information samt et stort og tidsrøvende administrationsarbejde.

I de fleste virksomheder er der et stort effektiviseringspotentiale i forbindelse med håndtering af serviceopgaver. En moderne mobil serviceløsning og en korrekt implementering vil netop fokusere på de effektivitetsforbedringer, som virksomheden kan opnå på såvel kort som på lidt længere sigt.

At fastholde sine kunder gennem at levere en professionel og pålidelig service er essentiel for alle virksomheder. Har jeres produkter samtidig en vis kompleksitet og er jeres servicefunktion, servicelager og jeres medarbejderkompetencer et væsentligt aktiv for jeres virksomhed, vil I også kunne opnå en stor gevinst gennem at implementere en mobil serviceløsning.

Rapportering
Når jeres organisation planlægger, disponerer og gennemfører virksomhedens serviceordrer, opsamles en stor mængde detaljerede informationer om virksomhedens serviceaktiviteter. Disse informationer er værdifulde i forhold til virksomhedens performance og indtjening.

Key2Mobility leverer et rapporteringsværktøj i tilknytning til de mobile serviceløsning. Dette værktøj sætter serviceorganisationen i stand til løbende at rapportere oversigter, statistikker og nøgletal ud fra den faktiske planlægnng og realisering af virksomhedens serviceopgaver. På denne måde, har I en finger på pulsen på serviceafdelingen.